FLORISTISCHE WERKGROEP TWENTE - FLORON district 7

Fraai hertshooi

De Floristische Werkgroep Twente (FWT) bestaat uit een groep floristen die in district 7 (Twente e.o.) van FLORON het inventarisatiewerk vaatplanten organiseert.

Vanaf zijn oprichting in 1977 heeft de FWT in Twente ge´nventariseerd op het niveau van het km-hok. Van elk onderzocht km-hok van de topografische kaart werd een aparte lijst van de gevonden planten gemaakt.

Met de oprichting van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) in 1988 is deze werkwijze landelijk geworden. Bovendien worden sindsdien gegevens per jaar apart genoteerd. Als een bepaald km-hok in verschillende jaren wordt bezocht, dan worden de gegevens dus niet samengevoegd (zoals de FWT tot dan toe deed), maar apart per jaar opgeslagen.

Op deze wijze heeft de FWT over de periode 1977 tot en met 1988 ongeveer 102.000 gegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verwerkt in de Atlas van de Nederlandse Flora.

Vanaf 1989 heeft de FWT gewerkt binnen de FLORON-projecten. Het eigenlijke Twente is toen bovendien in het noorden nog uitgebreid met het gebied tot aan de grens met de provincie Drenthe. Vanaf 1977 tot op heden zijn door leden van de FWT en door diverse plaatselijke werkgroepen en individuele floristen ruim 840.000 waarnemingen gedaan. Jaarlijks komen daar gemiddeld 20.000 waarnemingen bij.
Al deze waarnemingen zijn ingebracht in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), te raadplegen op FLORON | Verspreidingsatlas

De FWT geeft sinds 1990 de Nieuwsbrief FLORON-FWT uit, waarvan 24 nummers zijn verschenen.
Sinds maart 2003 is de naam veranderd in Hypericum; hiervan zijn tot nog toe 15 nummers uitgebracht.
De meeste artikelen kunnen on-line geraadpleegd worden.


Hypericum 15, mei 2017


Update: 8-1-2018 Update: 9-12-2017 Update: 7-11-2017 Update: 6-9-2017 Update: 29-5-2017 Update: 11-4-2017 Update: 3-3-2017