FLORISTISCHE WERKGROEP TWENTE - FLORON district 7

Fraai hertshooi

Districtsteam FWT-FLORON (D7)

  • Wytze Boersma (districtsco÷rdinator FLORON), Zwaluwstraat 34, 7491 CX Delden.
  • Otto Zijlstra (districtsteam FLORON), Distelbrink 1, 9413 CG, Beilen.
  • Pieter Stolwijk (co÷rdinator Floristische Werkgroep Twente), Oldenzaalsestraat 2 app.16, 7511 DR Enschede; 053-4355451.


Heukels' Flora van Nederland ed. 24

Leni Duistermaat

  • Zie de tabel met de taxa (nieuwe namen) in Twente.


Het Nieuwe Strepen 2021 - Trefkansonderzoek

FLORON district 7FWT-FLORON excursieprogram 2021

Er zijn dit jaar geen excursies meer.De Floristische Werkgroep Twente (FWT) bestaat uit een groep floristen die in district 7 (e.o.) van FLORON het inventarisatiewerk vaatplanten organiseert.

Vanaf zijn oprichting in 1977 heeft de FWT in ge´nventariseerd op het niveau van het km-hok. Van elk onderzocht km-hok van de topografische kaart werd een aparte lijst van de gevonden planten gemaakt.

Met de oprichting van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) in 1988 is deze werkwijze landelijk geworden. Bovendien worden sindsdien gegevens per jaar apart genoteerd. Als een bepaald km-hok in verschillende jaren wordt bezocht, dan worden de gegevens dus niet samengevoegd (zoals de FWT tot dan toe deed), maar apart per jaar opgeslagen.

Op deze wijze heeft de FWT over de periode 1977 tot en met 1988 ongeveer 102.000 gegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verwerkt in de Atlas van de Nederlandse Flora.

Vanaf 1989 heeft de FWT gewerkt binnen de FLORON-projecten. Het eigenlijke is toen bovendien in het noorden nog uitgebreid met het gebied tot aan de grens met de provincie Drenthe. Vanaf 1977 tot op heden zijn door leden van de FWT en door diverse plaatselijke werkgroepen en individuele floristen ruim 840.000 waarnemingen gedaan.
Al deze waarnemingen zijn ingebracht in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF), te raadplegen op Verspreidingsatlas

De FWT geeft sinds 1990 de Nieuwsbrief FLORON-FWT uit, waarvan 24 nummers zijn verschenen.
Sinds maart 2003 is de naam veranderd in Hypericum; hiervan zijn tot nog toe 18 nummers uitgebracht.
De meeste artikelen kunnen on-line geraadpleegd worden.Hypericum 20

8-3-2021
Hypericum 20 afl. 1 (maart 2021) P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra, Bijzondere vondsten FWT 2019
Hypericum 20 afl. 2 (maart 2021) Districtsteam, Excursieverslagen FWT-FLORON 2020
Hypericum 20 afl. 3 (maart 2021) W. Boersma & P.F. Stolwijk, Jaarverslag FWT-FLORON 2020


Hypericum 21

4-4-2021
Hypericum 21 afl. 1 (april 2021) P. Bremer, Planten als indicatoren voor oude en jonge houtwallen. Een nadere analyse voor Twente.
Hypericum 21 afl. 2 (april 2021) P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra, Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2020.
Hypericum 21 afl. 5 (november 2021) R. de Wilde, O.G. Zijlstra & W,. Boersma, Excursieverslagen FWT-FLORON 2021.
Hypericum 21 afl. 6 (november 2021) M. Rijken, Ontwikkelingen op heideverbindingen in Twickel.
Hypericum 21 afl. 7 (november 2021) P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra, Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2021.


UPDATE

27-11-2021 22-11-2021 08-11-2021

UPDATE

04-11-2021 26-10-2021 20-10-2021 6-10-2021 22-6-2021 13-5-2021 5-5-2021 28-4-2021 27-4-2021 12-4-2021 16-2-2021 21-01-2021
20-11-2020 5-11-2020