Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2022


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok lokatie maand aantal / standplaats opmerking vinder(s)
Goodyera repens
Dennenorchis 227-475 Markelo januari Een twintigtal rozetten. De soort breidt zich uit, vermoedelijk door het ouder worden van naaldbossen. René de Wilde

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON