Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2014


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Dittrichia graveolens
Kamferalant 259-479 september Oldenzaal, Hazewinkel >10 exemplaren. Vierde km-hok; derde sinds 2005.
De soort is met vele duizenden exemplaren volledig ingeburgerd op de Veluwe langs de A1 tussen Deventer en Hoevelaken.
Andries van Renssen
Cardamine occulta
Aziatische veldkers 259-479 september Oldenzaal, Hazewinkel >5 exemplaren. Hervondst in dit km-hok. De soort lijkt binnen het jaar een tweede generatie te kunnen voortbrengen. Andries van Renssen
Amaranthus blitum
foto op waarneming.nl.
Kleine majer 254-478 augustus Buren. 5 exemplaren in boomkwekerij. Zestiende km-hok; derde sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig. Er zijn geen terugmeldingen.
Gijs Haverkamp
Cyperus eragrostis
foto op waarneming.nl.
Bleek cypergras 250-477 augustus Hengelo. >30 exemplaren in ruigte. Zevende km-hok; zesde sinds 2005. Gijs Haverkamp
Juncus tenageia Wijdbloeiende rus 260-474 augustus Enschede, natuurontwikkeling Lossersestraat. Aan een poel.
In dit terrein ook Samolus valerandi (Waterpunge).
38ste km-hok; veertiende sinds 2005. Jo Schunselaar
Euphorbia maculata
foto op waarneming.nl.
Straatwolfsmelk 257-470 augustus Enschede. Een exemplaar tussen trotttoirtegels. Derde km-hok; alle sinds 2005. Gijs Haverkamp
Potamogeton obtusifolius
Stomp fonteinkruid 253-478; 254-478 augustus Hengelo, Hasseleres. Grote populatie in sloot/beek.
De soort is in Twente erg onbestendig; er zijn geen terugmeldingen. Zie kaart.
Meer dan 40 km-hokken; zevende en achtste sinds 2005. Pieter Stolwijk
Filago vulgaris
Duits viltkruid 253-460 augustus Haaksbergen, Zendvelderveld. Enkele exemplaren aan oprit. Zestiende km-hok, alle sinds 2005. Ruurd van Donkelaar
Juncus filiformis
Draadrus 240-464 augustus Needse Achterveld. Natte heide; honderden planten. Ruim 70 km-hokken; achttiende sinds 2014.
De soort gaat waarschijnlijk gevoelig achteruit, maar is in dit deel van ons district niet eerder door ons aangetroffen.
Zie kaart.
Pieter Stolwijk
Centunculus minimus
Dwergbloem 239-464 juli Needse Achterveld. Natte heide; een tiental planten. Achtste km-hok; zevende sinds 2004. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Cicendia filiformis
Draadgentiaan 239-464; 240-464 juli Needse Achterveld. Natte heide; vele honderden planten. 27ste en 28ste km-hok; dertiende sinds 2004.
Eerder al gemeld uit 239-463.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Radiola linoides
.
Dwergvlas 239-464; 240-464 juli Needse Achterveld. Natte heide; vele duizenden planten. 27ste en 28ste km-hok; dertiende sinds 2004.
Eerder al gemeld uit 239-463.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Juncus alpinoarticulatus
foto op waarneming.nl.
Rechte rus 239-464; 240-463; 240-464 juli Needse Achterveld. Natte heide; honderden planten. Ruim 50 km-hokken; nieuw voor deze omgeving. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Cuscuta epithymum
foto op waarneming.nl.
Klein warkruid 239-464; 240-464 (terugvondst) juli Needse Achterveld. Natte heide; enige planten. Achttiende en negentiende km-hok sinds 2004.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Sagina nodosa
Sierlijke vetmuur 239-464 juli Needse Achterveld. Natte heide; honderden planten. Zevende km-hok; derde sinds 2004.
In Twente een onbestendige soort; de enige hervondst is in het Lankheet (246-461).
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Littorella uniflora
Oeverkruid 240-464 juli Needse Achterveld. Natte heide; duizenden planten. 21ste km-hok; twaalfde sinds 2004.
In deze omgeving alleen bekend van een oude vondst in het Teeselinkven.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Juncus tenuis subsp. anthelatus
Tengere rus (subsp. anthelatus) 240-463; 240-464 juli Needse Achterveld. Droge heide; steeds enige planten. Achtste en negende km-hok; alle sinds 2005. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Juncus tenuis subsp. anthelatus
Tengere rus (subsp. anthelatus) 252-486 juli Scholten-Moskieft. Op een modderig pad; enige planten. Zevende km-hok; alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Filago vulgaris
Duits viltkruid 240-463 juni omgeving Visschemorsdijk. Afgegraven grasland; vele tientallen planten. Vijftiende km-hok; alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Crassula helmsii
Watercrassula 240-463 juni omgeving Visschemorsdijk. Massaal in beweid, drassig grasland.
Met o.a. massaal Pilularia globulifera (Pilvaren), Samolus valerandi (Waterpunge).
Negentiende km-hok; alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides
Stijve moeraweegbree 240-463 juni omgeving Visschemorsdijk. Oeverzone poel, met o.a. Samolus valerandi (Waterpunge); een tiental planten. Veertigste km-hok; dertiende sinds 2005.
De soort is erg onbestendig. Weinig vondsten worden herhaald.
Pieter Stolwijk
Bolboschoenus maritimus Heen 240-463 juni omgeving Visschemorsdijk. Schipbeek; tientallen planten. Twintigste km-hok; zesde sinds 2005.
In dit gedeelte van ons gebied nooit eerder gesignaleerd.
Pieter Stolwijk
Radiola linoides
Dwergvlas 240-463 juni Needse Achterveld. Vochtige heide; tientallen planten. Zesde km-hok, alle sinds 2005.
De soort is ons uit dit gedeelte van Twente niet bekend.
Pieter Stolwijk
Cicendia filiformis
Draadgentiaan 240-463 juni Needse Achterveld. Vochtige heide; een twintigtal planten. Zesenwtintigste km-hok; tiende sinds 2005.
De soort is ons uit dit gedeelte van Twente niet bekend.
Pieter Stolwijk
Carex pulicaris
Vlozegge 263-478 mei Duivelshof. Vochtige heide; een tiental planten. Zevende km-hok; vierde sinds 2005.
De soort was niet bekend van dit in de loop der jaren zeer goed onderzochte terrein.
Pieter Stolwijk
Geranium pyrenaicum
foto op waarneming.nl.
Bermooievaarsbek 247-480 mei Borne, Stroomesch. In berm; enige planten. 30ste km-hok; vijftiende sinds 2005. Gijs Haverkamp
Vicia lutea
foto op waarneming.nl.
Gele wikke 253-497 april Cirkels van Jannink. Bij jeneverbesstruweel, 1 exemplaar. Eerste vondst. Martin Camphuijsen
Sisymbrium orientale Oosterse raket 248-472; 248-473 mei Oele; Slagsveld. In ruderale berm; tientallen planten. Dertiende km-hok; tweede en derde sinds 2005.
De soort is tot nu toe (voor 2005!) voornamelijk in Enschede (havengebied) aangetroffen.
Pieter Stolwijk
Geranium pyrenaicum
Bermooievaarsbek 250-471 mei Het Wullen. In berm; enige planten. 29ste km-hok; veertiende sinds 2005. Pieter Stolwijk
Veronica montana
Bosereprijs 250-471 mei Boekelo, Het Wullen Aan bospad; tientallen planten. 31ste km-hok; veertiende sinds 2005. Pieter Stolwijk
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek 250-471 april Boekelerhofweg; 2 planten. In berm. Negende km-hok. Pieter Stolwijk
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 260-470 april Enschede, Keppelerdijk-Zuid Esmarkerrondweg. Berm; enkele exemplaren. Achtste km-hok. Jo Schunselaar
Stellaria neglecta
Heggenvogelmuur 269-473 april Overdinkel, Ruhenbergerbeek. Minimaal drie plekken met tientallen planten.
In aangrenzend Duitsland langs de Goorbach, de bovenloop van de Ruhenbergerbeek, honderden planten.
Eerste vondst. Jelle Hofstra & Jacques Bielen
Cardamine corymbosa Eenbloemige veldkers 246-492 april Geesteren, kwekerij. In kuipen. Tiende km-hok. Corry Abbink
Cardamine occulta
Aziatische veldkers 259-489
258-471
april Oldenzaal, trafostation.
Enschede, Oldenzaalsestraat - De Bothoven.
Oldenzaal: Enige planten in tuincentrum tussen tegels.
Enschede: Een tiental planten in perkje en aan huismuur. Hier reeds (!) bloeiende Gnaphalium luteo-album (Bleekgele droogbloem).
Aantal vondsten niet meer bij te houden. Daarom zal dit voorlopig de laatste melding zijn.
Zie het huidige voorkomen in Nederland, op uurhok-niveau - waarneming.nl.
Pieter Stolwijk
Spergularia salina Zilte schijnspurrie 254-470 april Enschede, onder fietsviaduct Auke Vleerstraat. Vele tientallen planten in volle bloei. Deze hebben kennelijk de winter doorstaan.
Overige reeds bloeiende planten: Medicago lupulina (Hopklaver), Trifolium dubium (Kleine klaver), Trifolium pratense (Rode klaver), Alopecurus geniculatus (Geknikte vossenstaart), Vicia sativa subsp. segetalis (Vergeten wikke).
Vol in knop: Achillea millefolium (Duizendblad), Centaurea jacea (Knoopkruid).
Achttiende km-hok. Pieter Stolwijk
Viola canina
Hondsviooltje 243-472; 244-467 april Bentelo;
Sint Isidorushoeve.
Tientallen bloeiende planten in schrale berm.
Uitzonderlijk vroege bloei!
Hoewel er nog ruim honderd vindplaatsen van deze soort zijn in Twente, gaat ze schrikbarend achteruit.
De vindplaats in Bentelo is nieuw; die in Sint Isidorushoeve (244-467) is ook gezien in 1978 en 1981.
Pieter Stolwijk
Cardamine occulta Aziatische veldkers 237-472;
243-475
april Goor, begraafplaats;
Delden, algemene begraafplaats.
Goor: met o.a. Stellaria pallida (Duinvogelmuur);
Delden: een tiental planten tussen twee graven.
Aantal vondsten niet meer bij te houden. Edwin Dijkhuis;
Wytze Boersma
Crassula helmsii Watercrassula 237-472 april Brammelo, Broekerveld. Massaal in een bospoel. Achttiende km-hok; eerste in zuidwest Twente. Pieter Stolwijk
Cardamine occulta
Aziatische veldkers 258-481 maart Oldenzaal, in tuingangetje. Een plant, samen met Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) en Cardamine flexuosa (Bosveldkers). Aantal vondsten niet meer bij te houden. Andries van Renssen
Cardamine occulta

Aziatische veldkers 255-469; 253-479; 257-469; 250-479 maart Enschede, Intratuin; Deurningen, tuincentrum Borghuis; Enschede, tuincentrum Groenrijk; Hengelo, tuincentrum Jan Boomkamp. Steeds enige planten, in containers met struiken. Ook op de parkeerplaats van tuincentrum Borghuis in Deurningen. Aantal vondsten niet meer bij te houden. Pieter Stolwijk
Cardamine occulta
Zie tal van
foto's op waarneming.nl.
Aziatische veldkers Inmiddels ongeveer 15 vindplaatsen, maar er komen er voortdurend bij. februari-maart Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart, Geesteren, Vriezenveen. Vaak in potten met bomen of struiken bij tuincentra en dergelijke. Ook op begraafplaatsen. Eerste vondsten.
Een vermoedelijk nieuwe soort voor Nederland, waarvan de identiteit nog niet helemaal vast staat.
De plant oogt bij eerste aanblik als Cardamine hirsuta (Kleine veldkers), maar heeft 6 meeldraden en mist een rozet van bladeren aan de basis. De bovenzijde van het blad is kaal.
Zie de discussie op het forum van waarneming.nl.
Corry Abbink,
Edwin de Weerd,
Ewout Ebink

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON