Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2017


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Eryngium planum
Vlakke kruisdistel 257-469 november Enschede Een tiental bloeiende planten. Eerste vondst in Twente.
De soort is her en der in den lande in meer dan 70 km-hokken aangetroffen en zal vermoedelijk opgenomen worden in de volgende editie van de Flora van Nederland.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Physalis peruviana
Goudbes 258-484 oktober Oldenzaal Een bloeiende plant. Eerste vondst FWT; derde vondst in Twente.
De soort is vooral in het oostelijke rivierengebied veelvuldig aan te treffen. Verspreidingsatlas.
Andries van Renssen
Oenothera stricta
Oenothera stricta 258-484 oktober Oldenzaal Verwilderd. Eerste vondst in Twente; vijfde in Nederland.
Het geslacht Oenothera is extreem lastig. Determinatie is verricht mt behulp van de tabel van Rostanski en Verloove.
Verspreidingsatlas.
Andries van Renssen
Yucca filamentosa
Palmlelie 257-471 oktober Enschede, binnenstad Twee rozetten in steenachtige grond.
De soort wordt veel in siertuinen aangetroffen. Hoe de verwildering tot stand komt is me onbekend.
Eerste vondst in Twente. Een vijtiental vondsten in Nederland.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Asplenium scolopendrium
Tongvaren 255-471; 257-471 oktober Enschede, haven en binnenstad Op vochtige, brokkelige muurtjes. Nu 27 groeiplaatsen uit Twente bekend, die echter lang niet allemaal nog bestaan.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal 240-481; 254-471; 254-472; 255-471; 257-471. juni - oktober De Doorbraak;
Enschede, haven en binnenstad
Op allerlei braakterreinen, steeds samen met Conyza canadensis (Canadese fijnstraal). Acht vindplaatsen in Twente. De soort is kennelijk nu ook bij ons aan het inburgeren. Het zal niet veel moeite kosten om nieuwe vindplaatsen te ontdekken.
Verspreidingsatlas.
Wytze Boersma / Pieter Stolwijk
Ornithopus compressus
Geel vogelpootje 257-471 oktober Enschede, binnenstad Een vijftal bloeiende planten in een boomspiegel. Derde vondst FWT.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Limosella aquatica
Slijkgroen 227-473; 228-473 juni De Domelaar Zandplas. Vijfde en zesde kilometerhok FWT.
De overige vindplaatsen liggen alle in het gebied Hengelo-Enschede.
Verspreidingsatlas.
Excursie FWT
Baldellia ranunculoides subsp. ranunculoides
Stijve moerasweegbree 227-473; 228-473 juni De Domelaar Zandplas. Met veertig vindplaatsen in het bestand van de FWT lijkt de soort tamelijk algemeen. Ze is echter sterk bedreigd en op vele groeiplaatsen niet meer aan te treffen.
Vanaf 2005 slechts uit 15 km-hokken gemeld, die bijna alle in het oosten van Twente liggen.
Verspreidingsatlas.
Excursie FWT
Filago vulgaris
Duits viltkruid 227-473; 236-483 juni Eksosche Aa; De Domelaar Zandplas. Deze soort gold in de jaren 1970-1990 als (bijna) verdwenen uit Nederland, maar wordt de laatste jaren steeds vaker aangetroffen.
Verspreidingsatlas (zie met name de trend!).
Excursies FWT
Elodea canadensis
Brede waterpest 227-473 juni De Domelaar Zandplas. In Twente uit ruim 50 km-hokken bekend; na 2004 nog slechts 12 km-hokken. Deze van oorsprong invasieve neofyt is al sinds lang zeldzaam geworden in Twente, weggeconcurreerd door de eveneens neofytische Smalle waterpest (Elodea nuttallii).
Verspreidingsatlas (zie met name de trend!).
Excursie FWT
Erigeron karvinskianus
foto op waarneming.nl
Muurfijnstraal 237-487 juni Wierden Begraafplaats. Derde vindplaats FWT.
Verspreidingsatlas.
Corry Abbink
Geranium purpureum
Klein robertskruid 257-471 juni Enschede, binnenstad Aan een muur. Achtste vindplaats FWT.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Gymnocarpium dryopteris
Gebogen driehoeksvaren 235-475 mei bij Goor ? Bekend uit ongeveer 20 km-hokken, waarvan selchts 7 recent.
Verspreidingsatlas.
Otto Zijlstra
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek 261-490 mei Omgeving Tilligte. Stenige berm. Dertiende vindplaats FWT.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Geranium pyrenaicum
Bermooievaarsbek 261-490; 261-491; 262-490 mei Omgeving Tilligte Veel in bermen. 36 vindplaatsen in ons bestand. De opmars van deze, vroeger zeldzame, soort gaat gestaag voort.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Bromopsis erecta
Bergdravik 247-487 mei Kanaal Almelo-Nordhorn. Grazige kanaalberm. Derde km-hok in Twente, 10 km westelijker dan de vanouds bekende groeiplaats in km-hok 257-488. Daar is de soort voor het laatst in 1994 waargenomen.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Nonea lutea
Geel monnikskruid 236-487 april Dulder Een bloeiende plant. Eerste vondst in Twente; vierde vondst in Nederland
De soort heeft elders in Europa de neiging een plaagplant te worden, maar is in Nederland het best te beschouwen als een ontsnapte sierplant die mogelijk op enige plaatsen (Nijmegen; Rotterdam (?) is ingeburgerd.
Verspreidingsatlas.
Igor Mavridis
Potentilla tabernaemontani
.
Voorjaarsganzerik 236-487 april Wierden Een vijftal bloeiende planten. Elfde km-hok; zevende sinds 2005.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk
Dryopteris affinis
foto op Waarneming.nl.
Geschubde mannetjesvaren 247-473 april Oele Enige planten. Dertiende km-hok; zevende sinds 2005.
Verspreidingsatlas.
René de Wilde (tijdens FWT-excursie Oele)
Viola sororia
foto op Waarneming.nl.
Viola sororia 237-487 mei Wierden, Het Loo Enige planten, op een begraaplaats.
De soort is enige malen verwilderd aangetroffen in Nederland; inburgering lijkt nog niet aan de orde.
Nieuw voor Twente.
Verspreidingsatlas.
Corry Abbink
Valerianella locusta
Veldsla 246-488 mei Albergen, Hofmaatsweg e.o. Een tiental planten, bloeiend en in vrucht. Dertiende km-hok; negende sinds 2005.
De soort lijkt in Twente onbestendig.
Verspreidingsatlas.
Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON