Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2001


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 247-472 augustus Twickel, schraalland. enkele dm2. Vierde vondst. Piet Bremer (Prov. Overijssel)
Crassula helmsii Watercrassula 262-493 november Lattrop, in poeltje. 1 m2. Eerste vondst. Naar het schijnt hier in 2000 gevonden door Eveline Broos en onlangs door Marcel Horsthuis op naam gebracht. Pieter Stolwijk & Jacques Bielen, op aanwijzing van Elmar Prins
Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers 250-476 september Hengelo, ruderaal (bouw)terrein. 1 exemplaar. Vijfde vondst. Pieter Stolwijk & Peter Spee
Verbascum blattaria Mottenkruid 250-476 september Hengelo, ruderaal (bouw)terrein. 1 exemplaar. Zesde vondst. Pieter Stolwijk & Peter Spee
Securigera varia Bont kroonkruid 250-476 september Hengelo, in enige tuinen; wel verwilderd. ± 10 exemplaren. Tweede vondst. Peter Spee
Scabiosa columbaria Duifkruid 256-477 augustus Vliegbasis Twente; droge grazige ruigte langs plaveisel. 1 exemplaar. Eerste vondst; wel aangevoerd. Johan Kers & Peter Spee
Apium repens Kruipend moerasscherm 248-477 september Woolderbroek, nieuw aangelegd retentiebekken. 10 exemplaren. Tweede vondst. Met o.a. Samolus valerandi (Waterpunge) en Pulicaria dysenterica (Heelblaadjes) Henri Ludwig
Elatine hexandra Gesteeld glaskroos 265-494 augustus Bergvennen. 3 exemplaren. Vierde vondst. Loekie van Tweel, Melchior van Tweel, Mirjam Bakker, Thomas de Mey
Nitella gracilis Sierlijk glanswier 259-488 augustus Voltherbroek. Poel. Tweede vondst. (Eerste vondst in Nederland: Stroothuizen, 1998) Corry Abbink-Meijerink
Hypochaeris glabra Glad biggenkruid
juli Bij Vasse, aan graanakker. 9 planten. Eerste vondst na 1950. Corry Abbink-Meijerink
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 250-475 juli Hengelo, tussen twee oude houten schuren. 1 plant.
Een van de schuren heeft geen dakgoot en watert af tussen de schuren. De ruimte tussen de schuren is circa 50 cm breed en enkele meters lang; er is dus weinig licht, behalve rond 12 uur, dan schijnt de zon recht naar binnen. De bodem bestaat uit grind met een groot aandeel humeus zand.
Achtste vondst. Peter ten Bruggencate
Sambucus ebulus Kruidvlier 260-480 juni Oldenzaal, oude spoorbaant naar Enschede. Enige tientallen planten. Eerste vondst. Jacques Bielen
Carex hostiana Blonde zegge 264-480 juni Arboretum Poortbulten, in het 'poelenlandschap'. 2 planten, tussen de voet van een kunstmatig heuveltje en de rand van de vijver. Achtste vondst. Pieter Stolwijk
Ceratochloa carinata Platte dravik 259-474 juni Lonneker; hoek Oldenzaalsestraat-Scholten Reimersstraat. Drie forse, uitstoelende pollen met tientallen bloeiaren in halfbeschaduwde voedselrijke berm. Vierde vondst. Otto Zijlstra
Valerianella locusta Gewone veldsla 251-475 juni Hengelo, achter het station.
Derde vondst. Jan Zwienenberg
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 261-477 juni Oldenzaalse stuwwal. 1 pol op een kapvlakte. Deze soort is uiterst zeldzaam op kapvlaktes. Bertus Hegeman (NM)
Pinguicula vulgaris Vetblad 254-496 mei Tussen de Molen van Frans en het dal van de Mosbeek. ± 25 planten in een natuurontwikkelingsterrein, waar in 2000 ook Parnassia palustris (Parnassia) is aangetroffen. Achtste vondst. Jo Schunselaar
Daphne mezereum Rood peperboompje 264-481 mei De Lutte, voetbrugbosje. 1 plant. De struik is naar schatting tussen de 30 en 40 jaar oud! Tweede vondst. Jacques Bielen & Albert Grote Beverborg (NM)
Veronica peregrina Vreemde ereprijs 263-481; 264-481 mei De Lutte, R.K. begraafplaats. Ruim 100 planten. 16de en 17de vondst. Pieter Stolwijk
Equisetum hyemale Schaafstro 261-476 mei Haagse Bosweg. Ca 20 m2. 13de vondst van een soort waar helaas meer vindplaatsen van verloren gaan dan dat er nieuwe van bekend worden. Hoewel dit km-hok in het verleden goed is onderzocht, is Schaafstro er tot dusver onopgemerkt gebleven. Otto Zijlstra
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik 260-480 april Oldenzaal, oude spoorbaan naar Enschede. Ca. 4 m2. Eerste vondst. Jacques Bielen
Parietaria judaica Klein glaskruid 250-475 april Hengelo. 1 plant tussen stoeptegel en muur van splinternieuw gebouw. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Holosteum umbellatum Heelbeen 252-475 februari Hengelo, R.K. begraafplaats. Ruim 500 planten op oude graven. Tweede vondst. Henri Ludwig

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON