Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2019


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Cyperus congestus Cyperus congestus 228-473 december Markelo, Groenlandsdijk Vier bloeiende planten. 1 kilometerhok.
Hervondst vlakbij de plek waar de soort in 2015, toen nieuw voor Twente, door René de Wilde is aangetroffen.
Kennelijk heeft deze (overblijvende) soort zich hier weten te handhaven.
René de Wilde
Conyza bonariensis Gevlamde fijnstraal 228-486 november Nijverdal Een bloeiende plant. 8 kilometerhokken; 7 sinds 2005.
De soort is in het westen van het land al (tamelijk) algemeen.
Otto Zijlstra
Conyza bonariensis Gevlamde fijnstraal 258-471 november Enschede Een tiental bloeiende planten. 7 kilometerhokken; 6 sinds 2005.
De soort is in het westen van het land al (tamelijk) algemeen.
Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum
Bleekgele hennepnetel 250-493 september Tubbergen, Breembroekshoek Tientallen planten. >50 kilometerhokken; 11 sinds 2005.
De soort is onbestendig en gaat hard achteruit, ook landelijk.
excursie FWT
Stachys arvensis
Akkerandoorn 250-493 september Tubbergen, Breembroekshoek Enige planten. >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 19 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
excursie FWT
Fumaria muralis
Middelste duivenkervel 250-493 september Tubbergen, Breembroekshoek Enige planten. >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Enschede, Hengelo en Almelo.
De soort is in de loop der jaren duidelijk toegenomen; zie Zijlstra 1991
excursie FWT
Papaver atlanticum
Donzige klaproos 239-508 september Hardenberg, Nieuwe Haven 4 kilometerhokken, alle sinds 2005.
De soort is in het westen van het land, vooral in stedelijk gebied, al geheel ingeburgerd.
Otto Zijlstra
Panicum barbipulvinatum
Fijne draadgierst 239-508 september Hardenberg, Nieuwe Haven 4 kilometerhokken, alle sinds 2005.
De soort is pas onlangs (2016) onderscheiden van Panicum capillare (Draadgierst). Eerste vondst in Twente dateert van 2018.
Mogelijk zijn (meerdere? of alle?) meldingen van P. capillare op P. barbipulvinatum terug te voeren.
Otto Zijlstra
Carex caryophyllea
Voorjaarszegge 236-507 september Rheeze 12 kilometerhokken; 6 sinds 2005.
Voorjaarszegge komt langs de Overijsselsche Vecht op heel wat plekken voor. Het lijkt er echter op dat de soort in dit kilometerhok nieuw is.
De drie (bij ons bekende) vindplaatsen langs de Dinkel zijn sinds 2005 door ons niet meer gezien. Wel is er nog een recente en bestendige vindplaats in de NDFF (SBB).
Otto Zijlstra
Rorippa x anceps
(Rorippa amphibia x sylvestris)
Middelste waterkers 250-475 september Hengelo, 't Lansink Enige planten. 2 kilometerhokken, alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Euphorbia prostrata
Geribde wolfsmelk 250-476 augustus Hengelo Een plant. Eerste melding voor Twente. Jan Zwienenberg
Salvia glutinosa
"Kleverige salie" 260-474 augustus Lonnekermolen Een plant. Eerste melding van mogelijke verwildering. Jo Schunselaar
Linum catharticum
Geelhartje 241-462 augustus Waterleidingdijk Enige planten. 5 kilometerhokken; 1 sinds 2005.
Het is ons niet bekend of Geelhartje nog te vinden is in de andere vier kilomerhokken.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Apium repens
Kruipend moerasscherm 264-479 augustus Lossersestraat Enige planten. 8 kilometerhokken; 5 sinds 2005.
Hier al sinds 2014 bekend, maar omwille van de foto's nu opnieuw gepubliceerd.
Gerben Winkel
Amarathus blitoides
Nerfamarant 257-474 augustus Twistveen Op twee verschillende plekken steeds een plant. Nieuw voor de FWT.
De NDFF bevat nog een ongedocumenteerde waarneming uit 2000 (Tubbergen).
Pieter Stolwijk
Panicum dichotomiflorum
Kale gierst 257-474 augustus Twistveen Een tiental planten aan een maisakker. 6 kilometerhokken; 4 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Amarathus blitum
Kleine majer 247-484
258-470
augustus Broekslag
Enschede
Steeds een plant. 20 kilometerhokken; 6 sinds 2005.
De soort is onbestendig in ons district.
Otto Zijlstra
Pieter Stolwijk
Centunculus minimus
Dwergbloem 242-481 augustus Maatveld Enige planten. 12 kilometerhokken; 1 sinds 2005.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 238-477 augustus Koerdam Enige planten. 16 kilometerhokken; 5 sinds 2005.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Bolboschoenus laticarpus
Oeverbies 229-482 augustus Ligtenbergerveld Enige planten. 2 kilometerkokken; alle sinds 2005.
De status van deze soort in Twente is nog onduidelijk. Vroegere meldingen van Bolboschoenus maritimus (Heen) behoren wellicht tot deze soort.
Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Genista tinctoria
Verfbrem 232-508 juli Witte Paal Enige planten. 8 kilometerhokken; 1 sinds 2005.
Otto Zijlstra
Agrimonia eupatoria
Gewone agrimonie 232-508 juli Witte Paal Enige planten. 4 kilometerhokken; 2 sinds 2005.
Otto Zijlstra
Viola persicifolia var. persicifolia
Veenmelkviooltje 239-477 juni Deldenerbroek Tientallen planten. 7 kilometerhokken; 6 sinds 2005.
Inmiddels is gebleken dat de soort ter plekke al in mei 2019 is gevonden door een groep Noord-Hollandse floristen!
Jo Schunselaar
Jeanette den Herder c.s.
Potamogeton x decipiens

(Potamogeton lucens x P. perfoliatus)
Wilgfonteinkruid 230-508 juni N36 NO van Ommen Talrijk in een brede sloot. 3 kilometerhokken; 1 sinds 2005.
Kaart van de oudersoorten:
Potamogeton lucens
Potamogeton perfoliatus
Otto Zijlstra
Armeria maritima Engels gras 231-508 juni N36 Berm. >50 kilometerhokken.
Na de kolonisatie van de snelwegen, is de soort nu aan een opmars begonnen langs provinciale wegen.
Otto Zijlstra
Rapistrum rugosum
Bolletjesraket 249-469 juni Ganzenbosweg, Boekelo Ruige berm. 36 kilometerhokken; 6 sinds 2005
De soort is onbestendig; er zijn slechts twee terugmeldingen.
Pieter Stolwijk
Ophrys apifera var. apifera Bijenorchis --- mei --- Schrale berm. 2 kilometerhokken, alle sinds 2005.
De eerste vondst van Bijenorchis betrof de var. aurita. De nieuwe vondst stamt dus niet van de oudere vondst af.
Jo Schunselaar
Leonurus cardiaca Hartgespan 258-493 mei Oud Ootmarsum Aan haag. 4 kilometerhokken, alle sinds 2005. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Alopecurus myosuroides Duist 258-493 mei Oud Ootmarsum Enige planten in een akkerreservaat. 21 kilometerhokken; 2 sinds 2005.
In Twente is de soort onbestendig. Landelijk gaat de soort niet achteruit.
Excursie Floristische Werkgroep Twente
Amsinckia micrantha Kleinbloemige amsinckia 258-493 mei Oud Ootmarsum Tal van planten in een akkerreservaat. 11 kilometerhokken; 4 sinds 2005.
Excursie Floristische Werkgroep Twente
Papaver argemone Ruige klaproos 258-493 mei Oud Ootmarsum Tal van planten in een akkerreservaat. 25 kilometerhokken; 8 sinds 2005. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Sisymbrium orientale
Oosterse raket 249-468 mei Beckum, Wolfkaterweg Een plant in omgewoelde berm. 14 kilometerhokken; 5 sinds 2005.
Is vooral in urbane omgeving te vinden.
Pieter Stolwijk
Anchusa arvensis
Kromhals 252-487
248-467
mei Kanaal Almelo-Nordhorn
Haaksbergen
Bij Haaksbergen 2 planten in ingezaaide berm. 71 kilometerhokken; 15 sinds 2005.
De soort is onbestendig (in Twente); er is slechts een terugmelding.
Otto Zijlstra
Pieter Stolwijk
Camelina sativa subsp. sativa
Zaadhuttentut 257-469 mei Enschede, Boswinkel Een tiental planten in omgewoelde berm. 4 kilometerhokken; 2 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Polycarpon tetraphyllum
Kransmuur 232-468 mei Stokkum, industrieterrein aan Twentekanaal Een plant. 6 kilometerhokken, alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Papaver argemone
Ruige klaproos 227-498 mei Bovenregge, de Slenke Drie planten aan de Reggedijk. 24 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Pieter Stolwijk & Otto Zijlstra
Juncus ensifolius
Zwaardrus 251-472 april Bruninksweg Een tiental bloeiende planten aan een kwelstroompje. 11 kilometerhokken; 5 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 264-473 april Glanerbrugdijk Een plant in droge zandige berm. 13 kilometerhokken; 9 sinds 2005.
De soort is bekend van de Overijsselsche Vecht (nog?) en van diverse begraafplaatsen.
Pieter Stolwijk
Barbarea intermedia
Bitter barbarakruid 264-472 april Glane Zeven planten in knop, ruderale berm. 23 kilometerhokken; 8 sinds 2005.
Een weinig standvastige soort, die echter ook makkelijk gemist kan worden.
Pieter Stolwijk
Amsinckia micrantha
Kleinbloemige amsinckia 264-486 april Beuningen Twee bloeiende planten in groenstrook. 10 kilometerhokken; 3 sinds 2005.
De soort is weinig standvastig in Twente, wellicht met uitzondering langs de Overijsselse Vecht.
Pieter Stolwijk
Cotula australis
Kamilleknopje 258-471 april Enschede, De Klomp Een tiental bloeiende planten tegen de gevel van een winkel. Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON