Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2020


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Lobelia pedunculata
Gazonlobelia 263-470 juni Glanerbrug Verwilderd in gazon. Tweede waarneming in Twente.
Eerste waarneming: Nijverdal 2016 - Johan Alfrink
Henk Schurink
Polypogon viridis
Kransgras 258-471 juni In Twente alleen uit Enschede bekend. Samen met Polycarpon tetraphyllum (Kransmuur) aan trottoirranden. 6 kilometerhokken, alle na 2005. Pieter Stolwijk
Lepidium campestre
Veldkruidkers 266-487 juni Mekkelhorst Eerste waarneming in Noordoost Twente. >40 kilometerhokken. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel 248-483 juni Hertme De soort is onbestendig. >40 kilometerhokken. Er zijn geen terugvondsten gemeld. Wytze Boersma
Tephroseris palustris
Moerasandijvie 248-478 juni Hengelo, Lemerij De soort is onbestendig. >30 kilometerhokken; eerste terugvondst. Wytze Boersma
Ceratochloa sitchensis
Gekielde dravik 267-462 mei Overdinkel Op een aantal plekken kleine populaties in ruige bermen. 10 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart vervaagd juni vervaagd Nieuwe vestiging in natuurontwikkelingsterrein. Tweede vondst in Twente. Sinds 1950 was er slechts een vindplaats bekend. Kim Lotterman & Jo Schunselaar
Crassula tillaea Mosbloempje 232-482 mei Notter, Grimberghoeve Ongeveer 7 m2. 8 kilometerhokken; 7 sinds 2005. Wytze Boersma
Myosurus minimus
Muizenstaart 246-491 mei Hunzeweg, Geesteren In boomkwekerij. Duizenden planten, de meeste verdroogd, behalve waar is gesproeid. 11 kilometerhokken; 9 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ceratochloa sitchensis
Gekielde dravik 246-491 mei Harbrinkweg, Geesteren In 2018 op anderhalve kilometer van hier ook aangetroffen. 9 kilometerhokken; 6 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Myosotis ramosissima
Ruw vergeet-mij-nietje 249-477
262-473
april
mei
Hengelo
Losser
Enige planten. 43 kilometerhokken; 16 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Galeopsis segetum
Bleekgele hennepnetel 248-470 mei Eetgerinksweg, Beckum Sterke achteruithang. 53 kilometerhokken; 12 sinds 2005. Wytze Boersma
Sisymbrium orientale
Oosterse raket 248-470 mei Eetgerinksweg, Beckum Is vooral in urbane omgeving te vinden. 16 kilometerhokken; 6 sinds 2005. Wytze Boersma
Stellaria neglecta
Heggenvogelmuur 268-473 mei Losser, Fiksbrug Een westelijke uitbreiding van de oorspronkelijke groeiplaats.

Zie Bielen, J.W., 2016. Over de eerste vondst van Heggenvogelmuur (Stellaria neglecta Weihe) in Twente. HYPERICUM 14: 1-7.
2 kilometerhokken; 2 sinds 2014. Wytze Boersma
Camelina sativa subsp. sativa
Zaadhuttentut 246-468 april Stepelo, Beckummerweg 3 planten in bloei en in vrucht. 5 kilometerhokken; 3 sinds 20. Pieter Stolwijk
Valerianella locusta
Gewone veldsla 243-465 april Wiene, Twentekanaal ZZ Tientallen planten in bloei en in vrucht. 14 kilometerhokken; 10 sinds 2005
Pieter Stolwijk
Stachys arvensis
Akkerandoorn 243-465 februari Haaksbergen, Olthuishoek 5 planten in bloei. >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 21 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
Pieter Stolwijk
Vicia lathyroides
Lathyruswikke 264-498
maart Breklenkamp, Schabosweg Een vegetatieve plant in zandige wegberm. 7 kilometerhokken; 3 sinds 2005.
Pieter Stolwijk
Potentilla verna
Voorjaarsganzerik 259-474
maart Lonneker Enige planten in gazon. 13 kilometerhokken; 9 sinds 2005.
Pieter Stolwijk
Stachys arvensis
Akkerandoorn 249-476 februari Hengelo, Woolde Ruim 30 planten in bloei! >50 kilometerhokken, voornamelijk in het stedelijk gebied van Hengelo en Oldenzaal; 20 sinds 2005.
De soort gaat hard achteruit, ook landelijk.
Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON