Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2018


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Gnaphalium pensylvanicum
Gnaphalium pensylvanicum 265-490 november Denekamp Een tiental planten. Eerste melding voor Twente. Jos Bruns
Ceratochloa carinata Gekielde dravik 245-489 november Harbrinkhoek, Walboersweg Een tiental planten in een ruige berm. Vier km-hokken in Twente 1977-2004; vierde sinds 2005.
De soort is in Twente onbestendig; alleen in Lonneker is de soort meermalen op dezelfde plaats gevonden.
Pieter Stolwijk
Glebionis coronaria
Gekroonde ganzenbloem 253-469 oktober Enschede, Marssteden Enige planten op open grond. Eerste melding voor Twente.
Vermoedelijk ingezaaid met o.a. Centaurea cyanus (Korenbloem), Linaria maroccana en andere soorten, bij de aanleg van de aansluiting A35-N18.
Pieter Stolwijk
Tephroseris palustris
Moerasandijvie 253-469 oktober Enschede, Marssteden Een plant op open klei-achtige grond. Eenentwintig km-hokken in Twente 1977-2004; zesde sinds 2005.
De soort is in Twente weinig bestendig; er zijn geen terugvondsten.
Pieter Stolwijk
Parentucellia viscosa
Kleverige ogentroost 253-469 oktober Enschede, Marssteden Vier planten op open klei-achtige grond. Twintig km-hokken in Twente 1977-2004; veertiende sinds 2005.
De soort is in Twente weinig bestendig; er zijn geen terugvondsten.
Pieter Stolwijk
Veronica agrestis
Akkererprijs 235-481 oktober Entergraven Een plant op talud beekkant. Veertien km-hokken in Twente 1977-2004; tiende sinds 2005.
De soort is in Twente weinig bestendig; er zijn geen terugvondsten.
Pieter Stolwijk
Erucastrum gallicum
Schijnraket 254-492 oktober Ootmarsum Een plant in wegberm. Twaalfde km-hok in Twente; tweede sinds 2005.
Voornamelijk in stedelijk gebied aangetroffen.
Pieter Stolwijk
Sagina nodosa
Sierlijke vetmuuur 234-482 oktober Rectum Een tiental planten in schraal grasland bij de Regge.
Exact op deze plaats in 2017 reeds waargenomen door Jan Wessels.
Negende km-hok in Twente; vierde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Stellaria palustris
Zeegroene muur 234-482 oktober Rectum Een paar planten in de oeverzone van de Regge. Meer dan 100 km-hokken in Twente (1977-2005), maar slechts 22 sinds 2005. Pieter Stolwijk
Juncus tenuis subsp. anthelatus Tengere rus subsp. anthelatus 234-482 oktober Rectum Enige planten in schraal grasland bij de Regge. Negentiende km-hok in Twente; alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata Straatwolfsmelk 248-482 september Enschede, Intratuin Een tiental (ongevlekte!) planten tussen plaveisel.
Met o.a. Cardamine occulta (Aziatische veldkers).
Zesde km-hok in Twente; alle sinds 2005. Pieter Stolwijk
Papaver argemone
Ruige klaproos 236-473 september Goor, Spechthorst Zes planten; berm industrieterrein. 22 km-hokken in Twente; vijfde sinds 2005.
De soort is in Twente altijd onbestendig gebleken en is de laatste jaren erg weinig gevonden.
Pieter Stolwijk
Euphorbia maculata Straatwolfsmelk 248-482 september Hertme dorp Vele tientallen planten tussen bakstenen plaveisel. Vijfde km-hok in Twente; alle vondsten sinds 2005. Pieter Stolwijk
Solanum physalifolium Glansbesnachtschade 248-482 september Hertme dorp Een plant aan heg. Vierde km-hok in Twente; drie eerdere vonsten, alle voor 1989, in Enschede. Pieter Stolwijk
Panicum dichotomiflorum Kale gierst 253-491 september Dal van de Mosbeek Vele tientallen planten langs maisakker. Vijfde km-hok in Twente. Pieter Stolwijk
Dittrichia graveolens Kamferalant Twente (FWT)

Nederland (NDFF)

september Vooral langs A1 en A35 en rond Almelo. Vele duizenden planten. 60 nieuwe kilometerhokken.
De soort was tot nu toe in Twente uit slechts 4 kilometerhokken bekend.
Zie publikatie eerste vondst (1995) in Twente.
Otto Zijlstra
Panicum barbipulvinatum Panicum barbipulvinatum 237-474 september Goor, industrieterrein. Enige planten. Derde kilometerhok in Twente. Pieter Stolwijk
Hippuris vulgaris
Lidsteng 238-476 juli Regge Zijbeekje van de Regge. Zestiende km-hok in Twente; zevende sinds 2005. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Cyperus fuscus
Bruin cypergras 238-476 september Regge Een twingtigtal planten. Zestiende km-hok in Twente; elfde sinds 2005. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Panicum barbipulvinatum
Panicum barbipulvinatum 237-476; 238-476 september Ambt Delden Tientallen planten, op een paar plekken aan maisakkers. Eerste melding voor Twente. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Arabidopsis arenosa Rozetsteenkers 236-477 augustus Enter, Zuidermaten Honderden planten in moestuin. Zevende km-hok in Twente; derde sinds 2005. Pieter Stolwijk
Verbena officinalis
IJzerhard 236-477 augustus Enter, Zuidermaten Een plant in grasberm. Zeventiende km-hok in Twente; negende sinds 2005. Pieter Stolwijk
Sonchus palustris Moerasmelkdistel 239-486; 240-487; 244-488 augustus Almelo De soort dringt van de zijtak Twentekanaal en het Lateraalkanaal Almelo binnen. Twintigste km-hok in Twente; 11de t/m 13de sinds 2005. Otto Zijlstra
Ceratochloa cathartica Paardengras 242-489 augustus Almelo Een drietal planten in een berm. Tweede (?) km-hok in Twente.
De eerste melding (op waarneming.nl) bij Borne wordt niet ondersteund met een foto en is evenmin opgenomen in de NDFF.
Otto Zijlstra
Hippuris vulgaris
Lidsteng 237-474 juli Goor Twee plekken in de opgedroogde Bolksbeek. Vijftiende km-hok in Twente; zesde sinds 2005. René de Wilde
Leersia oryzoides Rijstgras 229-483 juli Zunasche heide Een plant. Tweede km-hok in Twente.
De vindplaats aan het Kanaal Almelo-Nordhorn (245-487) bestond in ieder geval nog in 2008.
Excursie Floristisch Werkgroep Twnente
Sedum rupestre
Tripmadam 252-464 juni Haaksbergen, Berktepaalweg Enige planten in schrale berm, ver van bewoning. Achtste km-hok in Twente
Alleen de twee vondsten aan de Overijsselse Vecht kunnen 'wild' zijn; de overige zijn waaschijlijk als verwilderingen op te vatten.
Pieter Stolwijk
Verbascum speciosum
Kandelaartoorts 237-473 juni Goor Een plant op industrieterrein. Eerste melding voor Twente. René de Wilde
Platanthera montana
Bergnachtorchis ------ juni Hengelo Drie planten, die helaas te vroeg zijn gemaaid. Drie km-hokken in Twente 1977-2004, alle aan de Overijsselsche Vecht; eerste sinds 2005.
Het voorkomen van deze soort bij Diepenheim berust op aanplant.
Jo Schunselaar
Hypericum x inodorum
Hypericum x inodorum
(H. androsaemum x hircinum)
237-477 juni Enter Een plant aan de Entergraven, in natuurlijk vegetatie. Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk
Silene noctiflora
Nachtkoekoeksbloem 238-476 juni Enter, Stokreefsweg Een plant bij boerderij aan hek. Tweede km-hok in Twente, eerste sinds 2005.
De eerste waarneming werd in 1981 gedaan in de haven van Enschede.
Pieter Stolwijk
Ranunculus sardous
Behaarde boterbloem 237-477 juni Enter, Wolvesweg Vele tientallen planten in een paardenwei. Vijfde km-hok in Twente, tweede sinds 2005. Pieter Stolwijk
Ranunculus sardous
Behaarde boterbloem 248-466 juni Haaksbergen, Hazenweg Een plant, wegberm. Vierde km-hok in Twente, eerste sinds 2005. Pieter Stolwijk
Linaria maroccana
Linaria maroccana 248-466 juni Haaksbergen, Kolenbranderweg Tiental planten bij viaduct nieuwe N18. Uitgezaaid, met o.a Centaurea cyanus (Korenbloem). Eerste melding voor Twente. Pieter Stolwijk
Lupinus angustifolius
Blauwe lupine 248-466 juni Haaksbergen, Kolenbranderweg Tientallen planten bij viaduct nieuwe N18. Uitgezaaid, met o.a Centaurea cyanus (Korenbloem). Zesde km-hok in Twente. Pieter Stolwijk
Lupinus luteus
Gele lupine 248-466 juni Haaksbergen, Kolenbranderweg Enige planten bij viaduct nieuwe N18. Uitgezaaid, met o.a Centaurea cyanus (Korenbloem). Achtste km-hok in Twente. Pieter Stolwijk
Koeleria macrantha
Smal fakkelgras 240-476 mei Seppenwoolde, Deldenerbroek Een tiental planten in natuurontwikkelingsterrein. Vijfde km-hok in Twente. Eerdere vondsten voornamelijk in Oldenzaal. Pieter Stolwijk
Allium schoenoprasum Bieslook 234-503 mei bij Mariënberg Zestiende km-hok in Twente. Otto Zijlstra
Sisymbrium loeselii Spiesraket 252-469 mei Boekelo; viaduct N18 Enige planten. 12 km-hokken in Twente sinds 1977; steeds een kortstondig optreden, voornamelijk in Enschede. Pieter Stolwijk
Polycarpon tetraphyllum Kransmuur 258-470 mei Enschede Vierde km-hok in Twente, steeds in stedelijk gebied. Otto Zijlstra
Carex ligerica Rivierduinzegge 225-509; 236-501; 237-500; 237-501 mei Balkbrug; tussen Mariënberg en Sibculo Zeer talrijk. Nu ruim 20 km-hokken in Twente. Otto Zijlstra
Pyrola minor Klein wintergroen 260-477 mei Veendijk, Enschede Enige planten. 10 oude km-hokken (niet teruggemeld); 9 km-hokken recent. Jo Schunselaar
Milium effusum Bosgierstgras 244-461 april Lankheet Een pol. Meer dan 50 km-hokken in Twente; niet eerder in dit gebied gezien. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Potentilla tabernaemontani
Voorjaarsganzerik 257-468 april Enschede Enige planten in wegberm. Vier oude km-hokken aan de Vecht; 6 km-hokken recent in wegbermen. Pieter Stolwijk
Geranium lucidum
Glanzige ooievaarsbek 253-490; 253-493 april Reutum; Vasse Enige planten. 14 km-hokken in Twente. De soort wordt nu ook buiten het stedelijk gebied aangetroffen. Pieter Stolwijk

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON