Bijzondere vondsten FWT-FLORON 2002


Wetenschappelijke naam Nederlandse naam km-hok maand lokatie aantal / standplaats aantal km-hokken in Twente / opmerking vinder(s)
Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia 250-474 oktober Hengelo, haven. Een plant. Twaalfde vondst. Peter Spee & Pieter Stolwijk
Ipomoea purpurea Dagbloem 250-474 oktober Hengelo, haven. Een plant. Eerste vondst. Adventief. Peter Spee & Pieter Stolwijk
Ipomoea hederacea Klimopwinde 250-474 oktober Hengelo, haven. Een plant. Eerste vondst. Adventief. Peter Spee & Pieter Stolwijk
Sida spinosa Sida spinosa 250-474 oktober Hengelo, haven. Een tiental planten. Tussen betonplaten. Eerste vondst. Adventief. Peter Spee & Pieter Stolwijk
Anoda cristata Straalvrucht 250-474 oktober Hengelo, haven. Een plant. Eerste vondst. Adventief. Peter Spee & Pieter Stolwijk
Chenopodium cf. probstii Chenopodium cf. probstii 250-474 oktober Hengelo, haven. Een plant. Eerste vondst. Adventief. Peter Spee & Pieter Stolwijk
Ambrosia artemisiifolia Alsemambrosia 256-469 september Enschede. Een plant. Elfde vondst. Peter Spee
Carex diandra Ronde zegge -- september Weerselo, waterwingebied. Natuurontwikkelingsterrein. Zevende vondst. Andries van Renssen
Asplenium scolopendrium Tongvaren 250-476 september Hengelo, Deldenerstraat. Een plant, in scheur van huismuur onder dakgoot. Negende vondst. sinds 1989. Een aantal vindplaatsen zijn overigens inmiddels weer verloren gegaan. Wytze Boersma
Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies 252-479 september Hengelo, Slangenbeek. Beekje bij retentiebekken. Enige planten. Tiende vondst. Pieter Stolwijk
Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies 254-471 september Enschede, haven. Een plant. Derde vondst. In het aangrenzende km-hok 254-472 al bekend sinds 1981. Alle vondsten in Enschede. Pieter Stolwijk
Abutilon theophrasti Fluweelblad 251-491 september Baasdam; ontgrond weiland. Een plant. Twaalfde vondst. Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Ludwigia palustris Echt waterlepeltje 252-491 september Baasdam; in ontgronding ten behoeve van een retentiebekken. Ruim 20 exemplaren. Zevende vondst. Corry Abbink & Fons Eysink; Jacques Bielen & Jelle Hofstra
Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem 257-478 september Vliegbasis Twente, langs taxibaan. 10-tallen exemplaren. Dertiende vondst. Harry Linckens
Stachys arvensis Akkerandoorn 249-475 september Hengelo, Oelerweg. 4 planten, op zandhoop. Zeventiende vondst. Jan Zwienenberg
Corrigiola litoralis Riempjes 266-478 september In natuurontwikkelingsterrein. ± 150 planten. Negende vondst. De tweede vondst buiten stedelijk gebied. Jacques Bielen
Vicia villosa Bonte wikke 250-477 augustus Hengelo. Circa 10 planten. Negentiende vondst. Jan Zwienenberg
Stachys arvensis Akkerandoorn 235-504 augustus Oud Bergentheim. Aan hek. 3 planten. Zestiende vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Abutilon theophrasti Fluweelblad 235-504 augustus Oud Bergentheim. Twee planten, prchtig in bloei en vrucht. In bietenakker. Elfde vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Aronia x prunifolia Appelbes 235-503 augustus Oud Bergentheim. Een struik. Dertiende vondst. Is bij ons nog niet zo'n plaag als in sommige gebieden in het westen van het land. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Carex lasiocarpa Draadzegge 232-501 augustus Beerzerveld. In aantal, maar niet-bloeiend. Vijftiende vondst. Lastig te vinden soort, omdat hij dikwijls slechts spaarzaam bloeit. Kan niet-bloeiend lang stand houden, ook op ongunstige plaatsen. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Kochia scoparia Studentenkruid 250-474 augustus Hengelo, haven. Een plant. Tussen betonplaten. Eerste vondst. Adventief. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Eleusine indica Plat handjesgras 250-474 augustus Hengelo, haven. Een plant. Tussen betonplaten. Eerste vondst. Adventief. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Amaranthus spinosus "Stekelamarant" 250-474 augustus Hengelo, haven. Twee planten. Tussen betonplaten. Eerste vondst. Adventief. Pieter Stolwijk
Amaranthus bouchonii Franse amarant 250-474 augustus Hengelo, haven. Enige planten. Tussen betonplaten. Dertiende zekere vondst. Pieter Stolwijk
Amaranthus hybridus s.s. Groene amarant 250-474 augustus Hengelo, haven. Enige planten. Tussen betonplaten. Dertiende zekere vondst. Pieter Stolwijk
Cynodon dactylon Handjesgras 250-473 augustus Hengelo, bij Akzo. Een plant. Tussen plaveisel. Eerste vondst. Pieter Stolwijk
Hydrocotyle ranunculoides Grote waternavel 244-495 augustus Tussen Vriezenveen en Geesteren. Massaal. Derde vondst. Corry Abbink
Mentha pulegium Polei 250-474 augustus Hengelo, Binnenhavenstraat. Een honderdtal planten, op braakliggend terreintje. Derde vondst. Ton Denters
Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek 251-475 augustus Hengelo, Enschedesestraat. Enige tientallen planten, op braakliggend terrein. Tweede vondst. Ton Denters
Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek 251-475 augustus Hengelo, Enschedesestraat. ± tien planten, aan heg. Eerste vondst. Ton Denters
Potentilla recta Rechte ganzerik 251-475 augustus Hengelo, Enschedesestraat. Een plant, op braakliggend terrein. Vijftiende vondst. Ton Denters
Picris echioides Dubbelkelk 250-474 augustus Hengelo, Havenkade. Een plant. Zesde vondst. Ton Denters
Erigeron annuus Zomerfijnstraal 250-475 augustus Hengelo, Tuindorp. ? Dertiende vondst. Ton Denters
Verbena bonariensis Stijf ijzerhard 250-475 augustus Hengelo, Tuindorp. ? Vijfde vondst. Ton Denters
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 250-474 augustus Hengelo, Schipperstraat en Binnenhavenstraat. Honderden planten, op braak terrein, Binnenhavenstraat, met o.a. Mentha pulegium (Polei) en in gazons op steenachtige grond, Schipperstraat, met o.a Anagallis arvensis subsp. arvensis (Rood guichelheil). Twaalfde vondst. Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Brassica nigra Zwarte mosterd 254-472 augustus Enschede, Auke Vleerstraat. Enige tientallen planten, in berm; samen met o.a. Hirschfeldia inacana (Grijze mosterd), waarmee hij in het verleden soms verward is geweest. Zevende vondst. Ton Denters & Pieter Stolwijk
Petrorhagia prolifera Slanke mantelanjer 254-472 augustus Enschede, Kanaalstraat. 4 planten, op stenige plaats. Eerste vondst. Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Solanum physalifolium Glansbesnachtschade 254-472 augustus Enschede, Kanaalstraat. ± 5 planten, op zandige plaats; tot nog toe alleen in Enschede gevonden. Derde vondst., tweede vanaf 1989. Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Diplotaxis muralis Kleine zandkool 254-472 augustus Enschede, Lonnekerbrugstraat. ± 50 planten, op zandig-stenige plaats. Twaalfde vondst. Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Corispermum intermedium Smal vlieszaad 254-472 augustus Enschede, Kanaalstraat. ± 100 planten, op zandig-stenige plaats. Negende vondst. Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Erodium cicutarium subsp. dunense Duinreigersbek 257-469 augustus Enschede, Gasfabriekstraat. ± 5 planten, op zandig-stenige plaats. Veertiende vondst. Ton Denters & Pieter Stolwijk
Corrigiola litoralis Riempjes 257-470 augustus Enschede, Medisch Spectrum Twente. 1 plant, trottoirrand. Achtste vondst. Ton Denters, Otto Zijlstra & Pieter Stolwijk
Verbena bonariensis Stijf ijzerhard 252-479 augustus Hengelo, Slangenbeek. Tientallen planten, op ruderaal terrein. Vierde vondst. Pieter Stolwijk
Oreopteris limbosperma Stippelvaren 247-470 augustus Bij Beckum. Negen veren, aan greppel. Twintigste vondst. Echt zeldzaam is de soort dus niet meer. In hetzelfde gebied zijn een relatief groot aantal groeilaatsen bekend. Wytze Boersma
Lepidium densiflorum Dichtbloemige kruidkers 257-472 augustus Enschede, Roombeek. ± 100 planten. Achtste vondst. Pieter Stolwijk
Angelica archangelica Grote engelwortel 250-478 augustus Hengelo, aan bergingsvijver en aan bermsloot A1. ± 15 planten. Negende vondst. Pieter Stolwijk
Carex otrubae Valse voszegge 250-478 augustus Hengelo, aan bergingsvijver. 2 planten. Twaalfde vondst. Pieter Stolwijk
Mimulus guttatus Gele maskerbloem 251-478 augustus Hengelo, Houtmaat. 2 planten; op slechtdoorlatende, kleiige grond waarover water uit een geluidswal afstroomt. Tiende vondst. Pieter Stolwijk
Knautia arvensis Beemdkroon 251-478 augustus Hengelo, Houtmaat. Een honderdtal planten aan het viaduct over de A1. Veertiende vondst. Pieter Stolwijk
Hydrocotyle ranunculoides Grote waternavel 247-466 juli Ravenhorster waterleiding / Camping Den Blanken. ± 6 m2. Tweede vondst voor de FWT. De vindplaats is in 2001 ontdekt door Evelien Bakker, maar de nauwkeurige locatie was ons tot nu toe niet bekend.
Het waterschap Regge en Dinkel (Maarten Zonderwijk) kent inmiddels al een honderdtal groeiplaatsen van deze soort in Twente.
Evelien Bakker (2001), Pieter Stolwijk (2002)
Potamogeton mucronatus Puntig fonteinkruid 240-478 juli Proodsweg. ± 2 m2; slootje, met o.a. Ranunculus lingua (Grote boterbloem). Tweede vondst. Pieter Stolwijk
Groenlandia densa Paarbladig fonteinkruid 240-478 juli Proodsweg. ± 1 m2. Elfde vondst. Alleen uit zuid-west Twente bekend. Pieter Stolwijk
Dianthus armeria.
Ruige anjer 240-478 juli Zijtak Twentekanaal. Uitbreiding in zuidelijke richting.
De soort was, met enige tientallen exemplaren, vanouds bekend uit km-hok 240-479 en 240-480. In 240-479 staan nu vele duizenden planten; in 240-480 moet het aantal nog bepaald worden.
6 planten. Vijfde vondst. Pieter Stolwijk
Erigeron annuus Zomerfijnstraal 240-476 juli Zijtak Twentekanaal. ± 20 planten. Twaalfde vondst. Pieter Stolwijk
Angelica archangelica Grote engelwortel 240-476 juli Zijtak Twentekanaal. 3 planten. Achtste vondst. Zie hieronder Pieter Stolwijk
Angelica archangelica Grote engelwortel 240-477 juli Zijtak Twentekanaal. 2 planten. Zevende vondst. Eerste vondst aan zijtak Twentekanaal; aan de hoofdtak zijn vondsten uit 3 km-hokken bekend (Ger Boedeltje 1992 - Pieter Stolwijk 1998). Daarnaast zijn er merkwaardig genoeg enige vondsten uit Enschede bekend, waarvan de eerste (aan een grote bergingsvijver in Enschede Zuid) uit 1991 stamt. Pieter Stolwijk
Cyrtomium fortunei
IJzervaren (fortunei) 245-476 juli Noordmuur moestuin Twickel. 1 plant. Eerste vondst.
Sierplant die zich vanuit kwekerijen 'subspontaan' in muurvoegen kan vestigen.

Aanvankelijk als Cyrtomium falcatum (IJzervaren) opgegeven (Stolwijk, 2009).

Pieter Stolwijk
Wolffia arrhiza
Wortelloos kroos 245-476 juli Gracht kasteel Twickel. Ontelbaar. Eerste vondst (na 1950). Pieter Stolwijk
Crassula tillaea
Mosbloempje 245-476 juli Twickellaan. Ongeveer 50 planten, op open verslempte grond. Eerder (1994) gevonden in dit km-hok, 300 meter van de huidige vindplaats, maar daar wel verdwenen. Pieter Stolwijk
Sonchus palustris Moerasmelkdistel 240-475 juni Zijtak Twentekanaal. 1 plant. Tiende vondst. Pieter Stolwijk & Jo Schunselaar
Agrimonia procera
Welriekende agrimonie 240-475 juni Zijtak Twentekanaal. Meer dan 500 planten. In deze hoek van Twente 2 eerdere vondsten. Pieter Stolwijk & Jo Schunselaar
Bromus racemosus (subsp. commutatus) Trosdravik 241-475 juni Zijtak Twentekanaal. Een 15-tal planten. Eerste (niet adventieve) vondst voor de FWT. Jo Schunselaar & Pieter Stolwijk
Vicia villosa Bonte wikke 244-476 augustus Delden, rondweg. Berm. 1 plant. Achttiende vondst. Pieter Stolwijk
Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies 249-470 juni Natuurontwikkelingsterrein Het Strootman. 3 planten. Achtste vondst. Pieter Stolwijk & Jo Schunselaar
Cicendia filiformis
Draadgentiaan 249-470 juni Natuurontwikkelingsterrein Het Strootman. Vele honderden planten. 15de vondst. Jo Schunselaar
Trifolium resupinatum
Perzische klaver 246-474 juni Twentekanaal. 2 planten. Eerste vondst. vanaf 1989. Verwilderd, niet inheems; de soort houdt soms korte tijd stand na uitzaai. Pieter Stolwijk / Jan Zwienenberg
Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 268-488 juni Stroothuizen; kalkrijke kwel. Ongeveer 500 planten. Vijfde vondst. Corry Abbink-Meijerink
Veronica agrestis Akkerereprijs 248-475 juni Hengelo; spoorwegovergang. 2 planten. Negende vondst. Pieter Stolwijk
Pedicularis palustris Moeraskartelblad 234-477 juni Entervenen. Ruim 50 planten. Tweede vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis 264-495 juni Brecklenkampseveld. Ongeveer 7 planten; hier ook Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa (Rietorchis). Zevende vondst.; uit dit gebied al bekend van het aangrenzende km-hok. Otto Zijlstra
Carex hostiana Blonde zegge 249-470 juni Natuurontwikkelingsterrein Het Strootman. Ongeveer 7 pollen; hier ook Carex flacca (Zeegroene zegge). Negende vondst.; de soort lijkt het goed te doen in natuurontwikkelingsterreinen. Jo Schunselaar
Vicia villosa Bonte wikke 233-481 juni Bij Wierden. Aan spoorlijn. 1 plant. Zestiende vondst. Pieter Stolwijk
Helictotrichon pubescens Zachte haver 250-471 mei Bij Boekelo; berm. Een tiental planten Vijfde vondst. Pieter Stolwijk
Aronia x prunifolia Appelbes 248-467 april Haaksbergen, Stepelerveld. Hier al van voor 1989 bekend. Twaalfde vondst. Excursie Floristische Werkgroep Twente

Opmerkingen of aanvullingen voor deze rubriek naar: Redactie FWT-FLORON