FLORISTISCHE WERKGROEP TWENTE - FLORON district 7

ProjectenVerwerking waarnemingen

1. Invoer in het veld op een smartphone (Android) met VERA; deze applicatie is speciaal voor de inventarisatieprojecten van FLORON gemaakt. Het grote voordeel vergeleken met optie 2 is dat de waarneming automatisch op de meter nauwkeurig wordt vastgelegd.

2. Invoer van een in het veld gestreepte lijst op de site van Verspreidingsatlas (online). Eventueel beschikbare detailco÷rdinaten moeten met de hand worden ingevuld.

Voor deze gevallen is een account op Verspreidingsatlas noodzakelijk.

Met de eerste twee opties zijn zeer goede ervaringen opgedaan. Het voordeel is dat de waarnemingen binnen enkkele dagen al beschikbaar zijn op Verspreidingsatlas.
Ook de doorlevering aan de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) gebeurt snel, wat het mogelijk maakt dat de waarnemingen ook snel door de validatoren kunnen worden bekeken.

3. Invoer in het veld op een smartphone (Android) met ObsMapp; met deze applicatie kun je waarnemingen van alle soortgroepen (o.a. Vogels, Insecten, Zoogdieren enz.) vastleggen. De gegevens gaan naar Waarneming.nl. en worden op een goed moment ook aan de NDFF doorgeleverd. Hiervoor is een account op Waarneming.nl noodzakelijk.
Ook met deze applicatie worden de detailco÷rdinaten automatisch vastgelegd.

Hulp bij het aanmaken van een account op Verspreidingsatlas: Handleiding aanmelden Verspreidingsatlas.