Tabel Juncus tenuis <-> Juncus anthelatusJuncus tenuis Juncus anthelatus
bloeiwijze bloemen (deels) in kluwens bloemen niet in kluwens
afstand tussen twee bloemen <6.0 mm (meestal) >6.0 mm
lengte laatste bloeistengels (meestal) tot 2.0 cm (meestal) >3.0 cm
lengte bloemdekbladen (2.9-) 3.5-4.5 mm 2.5-3.5 (-4.0) mm
lengte vrucht >3/4 van de bloemdekbladen <3/4 van de bloemdekbladen
hoogte plant 1-6 dm 6-9 dm

Bron: Botanical Notes 6, 2001.

Zie ook: Niels Eimers (2017), tabel op waarneming.nl.