Potamogeton obtusifolius (Stomp fonteinkruid)


kaart Potamogeton obtusifolius