FLORISTISCHE WERKGROEP TWENTE - FLORON dc7

Actueel

De excursies 2020 gaan

tot nader bericht

niet door.


Invoeren waarnemingen

De wijze waarop waarnemingen aan FLORON worden doorgegeven is veranderd. Er zijn twee mogelijkheden.

Papieren streeplijsten
Het is niet langer mogelijk om papieren streeplijsten bij Floron in te zenden. Het invoeren van papieren streeplijsten verloopt nu met het Streeplijstportaal van de NDFF Verspreidingsatlas. Hiervoor is een gebruikersaccount nodig.

- Inloggen op Verspreidingsatlas (eventueel eerst een account aanmaken). Het nieuwe systeem is buitengewoon succesvol. Werden er in het verleden nog vele honderden papieren streeplijsten per jaar verwerkt (door co÷rdinator of door het Landelijk Bureau), in 2015 zijn er slechts 5 papieren streeplijsten op het kantoor van FLORON binnengekomen!

De nieuwe werkwijze

1. Invoer van een in het veld gestreepte lijst op de site van Verspreidingsatlas (online).

2. Invoer in het veld op een smartphone (Android) met NOVA (was: Plantobs); deze applicatie is speciaal voor de inventarisatieprojecten van FLORON gemaakt.
Voor deze gevallen is een account op Verspreidingsatlas noodzakelijk.

Met de eerste twee opties zijn zeer goede ervaringen opgedaan. Het voordeel is dat de waarnemingen binnen enkkele dagen al beschikbaar zijn op Verspreidingsatlas.
Ook de doorlevering aan de NDFF (Nationale Database Flora en Fauna) gebeurt snel, wat het mogelijk maakt dat de waarnemingen ook snel door de validatoren kunnen worden bekeken.

3. Invoer in het veld op een smartphone (Android) met ObsMapp (Waarneming.nl); met deze applicatie kun je waarnemingen van alle soortgroepen vastleggen. De gegevens gaan naar Waarneming.nl. en worden op een goed moment ook aan de NDFF doorgeleverd. Hiervoor is een account op Waarneming.nl noodzakelijk.

Hulp bij het aanmaken van een account op Verspreidingsatlas: Handleiding aanmelden Verspreidingsatlas.